Казахский язык и литература
Поделиться Хочу у вас учиться
В избранное
Ученая степень Бакалавриат
Продолжительность обучения 4года
Стоимость обучения

Описание

Біліктілік және лауазымдар тізбесі


5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бiтiрген түлекке қазақ тілі мен әдебиеті бакалавры академиялық дәрежесi берiледi. Түлектердiң бiлiктiлiгi және лауазымдары Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң 21.11.2002ж. №273-П бұйрығымен бекiтiлген "Жетекшiлердiң, мамандардың және басқа да қызметкерлердiң бiлiктiлiк анықтамасына" сәйкес анықталады. Олар жалпы білім беретін мектептерде, лицей, колледж, гимназияларда қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі, жоғары оқу орындары мен ғылыми мекемелерде кіші ғылыми қызметкер,аудармашы қызметтерін атқара алады.


5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 

Кәсіби қызметінің өрісі 

Білім беру, тәрбиелеу, ұйымдастыру жұмыстары, әдеби-мәдени, бұқаралық-ағарту қызметтері салаларында. 

 


Кәсіби қызметінің объектілері 

Бітірушілердің кәсіптік қызмет объектісі Жалпы білім беретін мектептер, лицей, гимназия, колледж, ғылыми-зерттеу орындары, шығармашылық ұйымдар, мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер жатады. 

 


Кәсіби қызметінің пәні 

Қазақ тілі мен әдебиеті, әлемдік және ұлттық руханият, имандылық пен адамгершілік тәрбиесі, ізгілендіру, қоғамның жоғары саналы азаматын қалыптастыру мәселелері. 

 


Кәсіби қызметінің түрлері 

5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бакалаврлар мынандай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады: 

- білім беру (педагогикалық) – жалпы білім беретін орта мектептерде, лицей, гимназияларда; 

- ғылыми-зерттеу (ғылыми-зерттеу мекемелерінде кіші ғылыми қызметкер); 

- әдеби-шығармашылық (әдеби, мәдени мекемелерде, баспа орындарында); 

- ұйымдастыру-басқару (орта мектептерде, гимназиялар мен лицей, колледждерде мамандығына тікелей қатысы бар мекемелерде); 

- әдеби кеңесші. 

 


Кәсіби қызметінің функциясы 

Жалпы білім беретін орта мектептерде, гимназиялар мен лицейлерде қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен дәріс беру, мамандығына қатысты ғылыми, әдеби, мәдени шаралар ұйымдастыру. 

 


Кәсіби қызметінің типтік міндеттері 

- адамға, қоғамға, қоршаған орта, ойлау мәдениетіне қарым-қатынасты реттейтін гуманитарлық мәдениет, этикалық және құқықтық нормаларын игерту; 

- студенттің жеке білім бағдарламасын таңдауы; 

- жоғары білімнің келесі баспалдағында білімді жалғастыру. 

 


Кәсіби қызметінің бағыттары: 

-білім беру; 

-тәрбие беру; 

-ұйымдастыру-басқару; 

-ғылыми-зерттеу. 

 


Кәсіби қызметінің мазмұны 

5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті саласында кәсіби қызмет мазмұнын толыққанды және сапалы кәсіптік білім алуы тиіс. 

 


5В011700- Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бакалаврдың негізгі қызметіне қойылатын талаптар 

Қоғамдық - әлеуметтік ғылым негіздерін білуі, әлеуметтік маңызды мәселелер мен процестерді талдай және салыстыра алуы, адам мен адамның қоғаммен, қоршаған ортамен қарым-қатынасын реттеп отыратын этикалық және заң нормаларын білуі, Қазақстан территориясындағы әртүрлі қоғамдық- әлеуметтік құрылымдардың қалыптасуы мен дамуының тарихи ерекшеліктерін және қазақ халқымен Қазақстан Республикасындағы басқа халықтардың мәдениет тарихын білуі, мемлекеттік құрылымының, әр алуан саяси практикалық және қоғамдық ұйымдардың дамуын және қоғам дамуының экономикалық негіздерін білуі, қауіпті жағдайларда дұрыс шешім қабылдау, еңбек және техникалық қауіпсіздік сақтаудың негізі ережелерін білуі керек.


Экология проблемасын және әлеуметтік міндеттерді кәсіптік қызметі аясында жүзеге асыра білуден, спорттың барлық түрінен жас өспірімдер мен балаларға арналған нормативтерден, оқушылардың жас ерекшелігі физиологиясының өзгешеліктерінен, оқыту әдістемесінің теориялық әдістерінен, педагогика ғылымына қатысты негізгі материалдардан хабардар болуы керек.


Қоғамның даму процестерінде оқушылардың ғылыми қөзқарастарын қалыптастыруды, қоғамның мәдени дамуының әртүрлі кезеңдеріндегі әлеуметтікэкономикалық және саяси құбылыстарды ғылыми тұрғыда талдау жасай алуды, әлеуметтік-экономикалық саясатты үйренуге қызығушылығын тәрбиелеуді, салауатты өмір салтын насихаттау, мектептегі оқыту мен тәрбиелеудің озық педагогикалық тәжірибелерін жинақтауды, өзінің еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра алуы керек.


Компьютерді теру тәсілдерінен, кәсіптік қызметі аясында қолданылатын ақпаратты сақтай және өңдей алудан дағдысы болуы керек. Кәсіби даярлыққа және аралас мәселелерге қатысты арнаулы әдебиеттерді өз қызметінде кәсіптік лексиканы сауатты пайдалануды, оқу материалдарын сұрыптай және кіріктіре алуды, өздерінен дидактикалық материалдар дайындауды, техникалық құрастыру элементтері мен оқытудың жаңа ақпаратты техникасын және техникалық құралдарды, есептеу техникасын мектептердегі оқыту процесінде пайдалануды, мамандыққа байланысты барлық қажетті талаптарды жетік білуі керек.


Приобретаемые навыки:

Поделитесь этим с друзьями

VK
WhatsApp
Telegram

Опрос

Какая средняя заработная плата у работников вашей специальности?
до 50 000 тенге
от 50 000 тенге до 100 000 тенге
от 100 000 тенге до 150 000 тенге
от 150 000 тенге до 250 000 тенге
от 250 000 тенге и выше
Ответить