Мамандықтар тізімі

Атауы
1121000 - Медициналық техниканы монтаждау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу (ТиПО)
КГКП «Колледж радиотехники и связи»
1306000 - Радиоэлектроника и связь (ТиПО)
КГКП «Колледж радиотехники и связи»
0502000 - Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаға қызмет көрсету және жөндеу (ТиПО)
КГКП «Колледж радиотехники и связи»
1304000 - Вычислительная техника и программное обеспечение (ТиПО)
КГКП «Колледж радиотехники и связи»
0508000 - Организация питания (ТиПО)
КГУ "Индустриально-технологический колледж"
1504000 - Ферма шаруашылығы (ТиПО)
КГУ "Индустриально-технологический колледж"
1402000 - Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин (ТиПО)
КГУ "Индустриально-технологический колледж"
1201000 - Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автотранспортных средств (ТиПО)
КГУ "Индустриально-технологический колледж"
qqq
×

Пройти
Написать в WhatsApp

Сауалнама

Сіздің мамандығыңыздың қызметкерлерінің орташа жалақысы қандай?
50 000 теңгеге дейін
50 000 теңгеден 100 000 теңгеге дейін
100 000 теңгеден 150 000 теңгеге дейін
150 000 теңгеден 250 000 теңге дейін
250000 теңге және одан жоғары
Жауап беру