Мамандықтар тізімі

Атауы
1404000 - Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің тазарту құрылыстары (ТиПО)
Колледж имени "Текей батыр Карпыкулы"
1403000 - Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану (ТиПО)
Колледж имени "Текей батыр Карпыкулы"
0902000 - Электроснабжение (по отраслям) (ТиПО)
Колледж имени "Текей батыр Карпыкулы"
1517000 - Защита в чрезвычайных ситуациях (по профилю) (ТиПО)
Колледж имени "Текей батыр Карпыкулы"
1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружения (ТиПО)
Колледж имени "Текей батыр Карпыкулы"
1405000 - Газбен жабдықтау жабдықтары мен жүйелерін монтаждау және пайдалану (ТиПО)
Колледж имени "Текей батыр Карпыкулы"
1412000 - Производство строительных изделий и конструкций (ТиПО)
Колледж имени "Текей батыр Карпыкулы"
0101000 - Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту (ТиПО)
Колледж имени "Текей батыр Карпыкулы"
0107000 - Технология (ТиПО)
Колледж имени "Текей батыр Карпыкулы"
1203000 - Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте (ТиПО)
Колледж имени "Текей батыр Карпыкулы"
1211000 - Швейное производство и моделирование одежды (ТиПО)
Колледж имени "Текей батыр Карпыкулы"
0515000 - Менеджмент (по отраслям и областям применения) (ТиПО)
Колледж имени "Текей батыр Карпыкулы"
0518000 - Учет и аудит (по отраслям) (ТиПО)
Колледж имени "Текей батыр Карпыкулы"
0514000 - Оценка (по отраслям и областям применения) (ТиПО)
Колледж имени "Текей батыр Карпыкулы"
1211000 - Швейное производство и моделирование одежды (ТиПО)
Высший колледж имени "Абылай хан"
1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружения (ТиПО)
Высший колледж имени "Абылай хан"
0105000 - Бастауыш білім беру (ТиПО)
Высший колледж имени "Абылай хан"
0518000 - Учет и аудит (по отраслям) (ТиПО)
Высший колледж имени "Абылай хан"
0103000 - Дене тәрбиесі және спорт (ТиПО)
Высший колледж имени "Абылай хан"
0101000 - Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту (ТиПО)
Высший колледж имени "Абылай хан"
qqq
×

Пройти
Написать в WhatsApp

Сауалнама

Сіздің мамандығыңыздың қызметкерлерінің орташа жалақысы қандай?
50 000 теңгеге дейін
50 000 теңгеден 100 000 теңгеге дейін
100 000 теңгеден 150 000 теңгеге дейін
150 000 теңгеден 250 000 теңге дейін
250000 теңге және одан жоғары
Жауап беру