Аймақ


Академиялық дәреже


ТиПО
45
Бакалавриат
22
Магистратура
9

Мамандықтар тобы


Геология, разведка и разработка полезных ископаемых

Түр


ТиПО
47
ВУЗ
27

Мамандықтың түрі


Мамандықтар тізімі

Атауы
0705000 - Пайдалы қазбалар кен орындарын жерасты игеру (ТиПО)
Карагандинский высший политехнический колледж
0706000 - Кен орындарындағы пайда қазбаларды ашық қазу (ТиПО)
Карагандинский высший политехнический колледж
0802000 - Газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын салу және пайдалану (ТиПО)
Колледж Каспийского государственного университета технологии и инжиниринга
0801000 - Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы (бейін бойынша)) (ТиПО)
Колледж Каспийского государственного университета технологии и инжиниринга
0801000 - Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы (бейін бойынша)) (ТиПО)
Прикаспийский колледж "Болашак"
0802000 - Газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын салу және пайдалану (ТиПО)
Мангистауский политехнический колледж
0801000 - Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы (бейін бойынша)) (ТиПО)
Мангистауский политехнический колледж
0801000 - Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы (бейін бойынша)) (ТиПО)
Актюбинский гуманитарно-технический колледж
0819000 - Мұнай және газды өңдеу технологиясы (ТиПО)
Актюбинский колледж Нефти и Газа
0802000 - Газ-мұнай құбырлары мен газ-мұнай қоймаларын салу және пайдалану (ТиПО)
Актюбинский колледж Нефти и Газа
0706000 - Кен орындарындағы пайда қазбаларды ашық қазу (ТиПО)
Актюбинский колледж Нефти и Газа
0801000 - Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және бұрғылау жұмыстарының технологиясы (бейін бойынша)) (ТиПО)
Актюбинский колледж Нефти и Газа
0705000 - Пайдалы қазбалар кен орындарын жерасты игеру (ТиПО)
Хромтауский горно- технический колледж
Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение) - Пайдалы қазбаларды байыту (кен байыту)) (ТиПО)
Хромтауский горно- технический колледж
0819000 - Мұнай және газды өңдеу технологиясы (ТиПО)
Актюбинский политехнический колледж
5В070800 - Мұнай газ ісі (Бакалавриат)
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.АУЭЗОВА
0705000 - Пайдалы қазбалар кен орындарын жерасты игеру (ТиПО)
Рудненский политехнический колледж
0706000 - Кен орындарындағы пайда қазбаларды ашық қазу (ТиПО)
Рудненский политехнический колледж
0706000 - Кен орындарындағы пайда қазбаларды ашық қазу (ТиПО)
Рудненский колледж строительства и транспорта
0706000 - Кен орындарындағы пайда қазбаларды ашық қазу (ТиПО)
Рудненский горно-технологический колледж

Сауалнама

Сіздің мамандығыңыздың қызметкерлерінің орташа жалақысы қандай?
50 000 теңгеге дейін
50 000 теңгеден 100 000 теңгеге дейін
100 000 теңгеден 150 000 теңгеге дейін
150 000 теңгеден 250 000 теңге дейін
250000 теңге және одан жоғары
Жауап беру