Аймақ


Академиялық дәреже


Бакалавриат
12
Магистратура
9

Мамандықтар тобы


Математические

Түр


ВУЗ
21

Мамандықтың түрі


Мамандықтар тізімі

Атауы
TRUB121 - Математика (Бакалавриат)
Thompson Rivers University
5В060100 - Математика (Бакалавриат)
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.АУЭЗОВА
5В060100 - Математика (Бакалавриат)
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.АУЭЗОВА
6М060100 - Математика (Магистратура)
Университет имени С.Демиреля
5В060100 - Математика (Бакалавриат)
Университет имени С.Демиреля
5В060100 - Математика (Бакалавриат)
Жетысуский государственный университет имени Ильяса Жансугурова
5В060100 - Математика (Бакалавриат)
Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова
5В060100 - Математика (Бакалавриат)
Казахский государственный женский педагогический университет
5В060100 - Математика (Бакалавриат)
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
6М060100 - Математика (Магистратура)
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
5В060100 - Математика (Бакалавриат)
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
6М060100 - Математика (Магистратура)
Региональный социально-инновационный университет
6М070500 - Математикалық және компьютерлік модельдеу (Магистратура)
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.АУЭЗОВА
6М060100 - Математика (Магистратура)
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.АУЭЗОВА
6М060100 - Математика (Магистратура)
РГП на ПХВ «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»
6М070500 - Математикалық және компьютерлік модельдеу (Магистратура)
РГП на ПХВ «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»
6М070500 - Математикалық және компьютерлік модельдеу (Магистратура)
Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д.Серикбаева
5В070500 - Математикалық және компьютерлік модельдеу (Бакалавриат)
РГП на ПХВ «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»
5В060100 - Математика (Бакалавриат)
РГП на ПХВ «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»
5В060100 - Математика (Бакалавриат)
Кокшетауский государственный университет имени Ш.Уалиханова

Сауалнама

Сіздің мамандығыңыздың қызметкерлерінің орташа жалақысы қандай?
50 000 теңгеге дейін
50 000 теңгеден 100 000 теңгеге дейін
100 000 теңгеден 150 000 теңгеге дейін
150 000 теңгеден 250 000 теңге дейін
250000 теңге және одан жоғары
Жауап беру