Мамандықтар тізімі

Атауы
0502000 - Телекоммуникациялық жабдықтар мен тұрмыстық техникаға қызмет көрсету және жөндеу (ТиПО)
Кызылординский колледж строительства и бизнеса
1403000 - Ішкі санитарлық-техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану (ТиПО)
Кызылординский колледж строительства и бизнеса
1414000 - Мебельное производство (ТиПО)
Кызылординский колледж строительства и бизнеса
1405000 - Газбен жабдықтау жабдықтары мен жүйелерін монтаждау және пайдалану (ТиПО)
Кызылординский колледж строительства и бизнеса
1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружения (ТиПО)
Кызылординский колледж строительства и бизнеса
0307000 - Ортопедиялық стоматология (ТиПО)
Кызылординский медицинский колледж
0306000 - Фармация (ТиПО)
Кызылординский медицинский колледж
0305000 - Лабораторная диагностика (ТиПО)
Кызылординский медицинский колледж
0304000 - Стоматология (ТиПО)
Кызылординский медицинский колледж
0303000 - Гигиена және эпидемиология (ТиПО)
Кызылординский медицинский колледж
0302000 - Сестринское дело (ТиПО)
Кызылординский медицинский колледж
0301000 - Лечебное дело (ТиПО)
Кызылординский медицинский колледж
0408000 - Хореографиялық өнер (ТиПО)
Кызылординский музыкальный колледж имени Казангапа
0407000 - Ән (ТиПО)
Кызылординский музыкальный колледж имени Казангапа
0405000 - Хор дирижерлау (ТиПО)
Кызылординский музыкальный колледж имени Казангапа
0404000 - Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы (түрлері бойынша (ТиПО)
Кызылординский музыкальный колледж имени Казангапа
0101000 - Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту (ТиПО)
ТиПО Коммунальное государственное казенное предприятие "Кызылординский педагогический высший колледж имени М.Маметовой управления образования Кызылординской области"
0103000 - Дене тәрбиесі және спорт (ТиПО)
ТиПО Коммунальное государственное казенное предприятие "Кызылординский педагогический высший колледж имени М.Маметовой управления образования Кызылординской области"
0105000 - Бастауыш білім беру (ТиПО)
ТиПО Коммунальное государственное казенное предприятие "Кызылординский педагогический высший колледж имени М.Маметовой управления образования Кызылординской области"
Код: 0108000 - Музыкалық білім (ТиПО)
ТиПО Коммунальное государственное казенное предприятие "Кызылординский педагогический высший колледж имени М.Маметовой управления образования Кызылординской области"

Сауалнама

Сіздің мамандығыңыздың қызметкерлерінің орташа жалақысы қандай?
50 000 теңгеге дейін
50 000 теңгеден 100 000 теңгеге дейін
100 000 теңгеден 150 000 теңгеге дейін
150 000 теңгеден 250 000 теңге дейін
250000 теңге және одан жоғары
Жауап беру