Мамандықтар тізімі

Атауы
RU060301 - Биоэкология и техносферная безопасность (Бакалавриат)
Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ
RU440302 - Тьюторство (Бакалавриат)
Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ
RU440301 - Безопасность жизнедеятельности (Бакалавриат)
Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ
RU440302 - Психология и социальная педагогика (Бакалавриат)
Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ
RU440305 - История, менеджмент в образовании (Бакалавриат)
Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ
RU440305 - Русский язык, литература (Бакалавриат)
Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ
RU440305 - Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий) (Бакалавриат)
Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ
RU440305 - Физическая культура, менеджмент в физической культуре и спорте (Бакалавриат)
Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ
RU440305 - Дошкольное образование, дошкольная логопедия (Бакалавриат)
Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ
RU440305 - Начальное образование, ИЗО и ДПИ (Бакалавриат)
Тобольский пединститут им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ
RU15.02.08 - Машина жасау технологиясы (ТиПО)
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции"
RU09.02.06 - Желілік және жүйелік әкімшілендіру (ТиПО)
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции"
RU2.09.02.01 - Компьютерлік жүйелер мен кешендер (ТиПО)
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции"
RU09.02.07 - Ақпараттық жүйелер және бағдарламалау (ТиПО)
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции"
RU10.02.05 - Автоматтандырылған жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету (ТиПО)
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции"
RU12.02.03 - Радиоэлектрондық аспаптық құрылғылар (ТиПО)
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции"
RU15.02.10 - Мехатроника және мобильді робототехника (салалар бойынша) (ТиПО)
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции"
RU27.02.07 - Өнімнің, процестердің және қызметтердің сапасын басқару (ТиПО)
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции"
RU46.02.01 - Басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету және мұрағаттау (ТиПО)
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции"
RU43.02.10 - Туризм (ТиПО)
Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции"

Сауалнама

Сіздің мамандығыңыздың қызметкерлерінің орташа жалақысы қандай?
50 000 теңгеге дейін
50 000 теңгеден 100 000 теңгеге дейін
100 000 теңгеден 150 000 теңгеге дейін
150 000 теңгеден 250 000 теңге дейін
250000 теңге және одан жоғары
Жауап беру