Список учебных заведений

Title
№ 1 ЖОМ
г.Аксу,
№ 4 ЖОМ
г.Аксу,
№ 8 ЖОМ
г.Аксу,
Лицей-мектебі
г.Аксу,
Айнакол ЖОМ
с.Айнаколь,
Жамбыл ЖОМ
с.им.Мамаита Омарова,
Камзин атындағы ЖОМ
с.Жолкудук,
Калкаман ЖОМ
с.Калкаман,
Гагарин атындағы ЖОМ
с.Евгеньевка,
Достық ЖОМ
с.Парамоновка,
Шулембаев атындағы ЖОМ
г.Аксу,
Енбек ЖОМ
с.Енбек,
Б.Момышұлы атындағы ЖОМ
с.Пограничник,
Үштерек ЖОМ
с.Уштерек,
№ 2 ЖОМ
г.Аксу,
Береке ЖОМ
с.Береке,

Survey

What is the average salary of workers in your specialty?
50 000 KZT
from 50 000 KZT to 100 000 KZT
from 100 000 KZT to 150 000 KZT
from 150 000 KZT to 250 000 KZT
from 250 000 KZT and above
Reply